INFORMAČNÍ SYSTEM

Mikroregion Kozákov je dobrovolný svazek obcí Chuchelna, Semily a Záhoří, založený a registrovaný v roce 1999.

Informační system

Semilsko - turistické informace

Publikace "Semilsko - turistické informace" představuje jednoduchou formou obce a zajímavosti Semilska.

První část je zaměřena na město Semily. Popisuje vybrané lokality v centru města uspořádané do doporučeného okruhu. Pokračuje jednotlivými městskými částmi, původně samostatnými obcemi, s jejich památkami a zajímavostmi.


Druhá část publikace je věnována obcím Semilska. Pro každou obec kromě základních turistických a historických informací je zde uveden seznam doporučených institucí, služeb, památek a zajímavostí. Vybraným památkám jsou věnovány samostatné kapitoly.

Textová část je doplněna mapou regionu s vyznačením polohy uvedených turistických zajímavostí.

Brožura, jež se Vám dostává do ruky, není a ani se nesnaží být turistickým průvodcem. Byla vydána k turistickému informačnímu systému jako tištěná podoba informací z tabulí instalovaných v krajině. Věříme, že splní své poslání a zpříjemní Vám návštěvu našeho regionu.

Průvodce obcemi a zajímavostmi Horního Pojizeří [pdf]