STUDIE A PROJEKTY

Mikroregion Kozákov je dobrovolný svazek obcí Chuchelna, Semily a Záhoří, založený a registrovaný v roce 1999.

Strategie rozvoje Mikroregionu Kozákov 

Vývoj spolupráce

K založení mikroregionu došlo v situaci, kdy v okolním prostoru byla sdružení obcí již založena a na geografickém prostoru zbyl mikoregion v porovnání s okolními rozlohou menší, ale silný v počtu obyvatel, protože zahrnuje téměř desetitisícové okresní město Semily. Semily a Chuchelna byly již dříve sdruženy ve svazku obcí, které mají společný vodovod.

Spolupráce obcí a integrace záměrů je velmi žádoucí. V územním rozvoji je mnoho společných zájmů, které je mikroregion schopen řešit účinněji, než jednotlivá obec. Malé obce mají přirozenou spádovost do Semil za pracovními příležitostmi a službami. Spojení obcí do mikroregionu fakticky potvrzuje fungující vazby v území.

Strategie rozvoje mikroregionu [pdf]


Přehledy projektů

Projekty Mikroregionu Kozákov [pdf]

Projekty členských obcí [pdf]

Návrh společných projektů [pdf]


Kozákov - sportovní a rekreační využití

Studie sportovního a rekreačního využití

K zahájení prací na Studii přistoupil mikroregion Kozákov z nutnosti prověřit, specifikovat a vymezit územně plánovacími nástroji strategii rozvoje sportovně rekreačního využití Kozákova a stanovit regulativy a doporučení pro rozhodování o lokalizaci investic ve vymezených lokalitách s ohledem na ochranu přírody, v předstihu připravit nejaktuálnější záměry pro územní řízení.

Studie sportovního a rekreačního využití [pdf]