O MIKROREGIONU

Mikroregion Kozákov je dobrovolný svazek obcí Chuchelna, Semily a Záhoří, založený a registrovaný v roce 1999.

Informace o subjektu

Název: Mikroregion Kozákov (dobrovolný svazek obcí Semily, Chuchelna a Záhoří)

Registrace: rozhodnutím Okresního úřadu v Semilech ze dne 4.10.1999

IČ: 69892822

Sídlo: Městský úřad Semily, Husova 82, Semily

Statutární zástupce: Bc. Eva Peštová, starostka obce Chuchelna


Základní informace

Mikroregion Kozákov je dobrovolný svazek obcí Chuchelna, Semily a Záhoří, založený a registrovaný v roce 1999.

V mikroregionu se sdružily tři subjekty - město Semily a dvě obce v sousedství, Chuchelna a Záhoří u Semil. Mikroregion v porovnání s okolními rozlohou menší, ale silný v počtu obyvatel, protože zahrnuje téměř desetitisícové okresní město Semily. Spolupráce obcí a integrace záměrů je velmi žádoucí. V územním rozvoji je mnoho společných zájmů, které je mikroregion schopen řešit účinněji, než jednotlivá obec. Malé obce mají přirozenou spádovost do Semil za pracovními příležitostmi a službami, spojení obcí do mikroregionu fakticky potvrzuje fungující vazby v území. Mikroregion Kozákov spolupracuje se svými sousedy, zejména s mikroregionem Pojizeří a Podhůří a je otevřený spolupráci s dalšími subjekty (cestovní ruch, dopravní obslužnost, rozvoj informatiky).

Území mikroregionu se rozkládá na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší na severovýchodním svahu hory Kozákov (744 m n.m.). Kopcovitá krajina mezi Kozákovem a řekou Jizerou má nadmořskou výšku 340 až 744 m n.m, na území o rozloze 37,53 km2 žije v členských obcí mikroregionu celkem 10 646 obyvatel.


Z vyhodnocení potenciálu krajiny a místních poměrů byla dána priorita rozvoji cestovního ruchu - cykloturistice a zintenzivnění využívání vrchu Kozákova, zlepšení vybavenosti území pro rozvoj turistiky, včetně zkvalitnění infrastruktury a služeb, které by sloužily také obyvatelům a rozvoji malého podnikání. Pro veřejnou správu na území MR je hlavním úkolem zajištění infrastruktury, vybavenosti území a dopravní dosažitelnosti a bezpečnosti.

Přesné informace o činnosti a jednání mikroregionu jsou popsány ve stanovách .

Zástupci členských obcí se scházejí 6-10x ročně a projednávají aktuální záležitosti svazku a probíhající projekty. Poradce mikroregionu zastupuje svazek na jednáních na úrovni kraje, zpracovává rozvojové dokumenty a záměry a připravuje dokumentaci k projektům. Informace o mikroregionu jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.kozakov.cz. Členské obce na jednáních mikroregionu zastupují starostové jednotlivých obcí.

Mikroregion Kozákov